Monika Indrak MAGIC NIERUCHOMOŚCI realizuje grant dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego.

Celem projektu jest dywersyfikacja działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19

Beneficjent: Monika Indrak MAGIC NIERUCHOMOŚCI

Dofinansowanie projektu z UE: 31 226,82 PLN

Znajdź swój dom

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ